Izolace virové DNA/RNA

GeneAll Ribospin vRD poskytuje pohodlný způsob izolace RNA a DNA z buněčných kultur, supernatantu, plazmy, séra, stěrů, moči a dalších vzorků infikovaných viry. Izolace trvrvá pouze 15 minut při pokojové teplotě a vyizolovaná nukleová kyselina je vhodná pro PCR, RT-PCR nebo pro jakoukoli následnou aplikaci bez další manimulace. Ke stažení: Ribospin vRD Protokol Objednávejte na: Tel: […]