Geneall

GeneAll Biotechnology  nabízí širokou škálu izolačních kitů. Kromě běžných izolačních kitů nabízí společnost speciální kity:

  • Hybrid-Q™ obsahující EzCleaner™ filtr – rychlá izolace v 10 minutách
  • Plus kity – rychlá izolace DNA a RNA
  • DieEx™ jednoduchá izolace gDNA pro PCR amplifikaci
  • Combo kit – extrakce z gelu a PCR clean-up v jednom kitu
  • Clinic SV kity – izolace DNA z různých klinických vzorků

Produkty a služby:

  • DNA a RNA izolace
  • Izolace proteinů20130222155935_logo
  • PCR a RT-PCR amplifikace
  • DNA markery

Katalog GeneAll