Genaxxon bioscience

Genaxxon BioScience GmbH je biotechnologická společnost zaměřující se na široké spektrum produktů pro buněčnou a molekulární biologii včetně spotřebního materiálu a zákaznického servisu.

Společnost vyvíjí nové produkty jako jsou polykarbonátové kapiláry pro LightCycler (R) nebo Taq-polymerázy s červeným barvivem pro lepší viditelnost během pipetování. Novinkou je vývoj speciální Hotstart polymerázy s „proof-reading“ aktivitou.

Produkty a služby:

 • Izolace DNA a proteinů
 • PCR enzymy
 • Klonovací kity a transfekční činidla
 • Protilátky
 • Biochemikálie a chemikálie
 • Spotřební materiál
 • Syntéza  oligonukleotidů a syntéza peptidů
 • Sekvenování proteinů
 • Sekvenování DNA
 • Mutační analýzalogo03
 • Klonování a exprese v E. coli