Akce

Izolace virové DNA/RNA

Izolace virové DNA/RNA

GeneAll Ribospin vRD poskytuje pohodlný způsob izolace RNA a DNA z buněčných kultur, supernatantu, plazmy, séra, stěrů, moči a dalších vzorků infikovaných viry.

Izolace trvrvá pouze 15 minut při pokojové teplotě a vyizolovaná nukleová kyselina je vhodná pro PCR, RT-PCR nebo pro jakoukoli následnou aplikaci bez další manimulace.

Ke stažení:

Ribospin vRD Protokol

Objednávejte na:

Tel: +420 603 77 18 49
E-mail: ruzicka@bohemiagenetics.cz