Wizbiosolution

nabízí širokou škálu izolačních kitů a PCR produktů, včetně ready to use premixů

Produkty a služby:

DNA a RNA izolace
PCR a RT-PCR amplifikace
Direct PCR
Speciální PCR reagencie uchovávané při pokojové teplotě