TransGen Biotech

TransGen Biotech, Inc. je výrobcem více než 200 produktů pro molekulární a buněčnou biologii. V letech 2006, 2009 a 2012 získala společnost ocenění od čínské vlády “High Tech Corporation in Beijing”.

Produkty a služby:

 • DNA markery
 • Kompetentní buňky
 • pětiminutové klonování PCR produktů a expresní vektory
 • PCR, qPCR a qRT-PCR enzymy and supermixy
 • RT enzymy
 • Kity pro mutagenezi
 • Extrakční a purifikační kity nukleových kyselin
 • Značené i neznačené proteinové markery
 • Western blot markery
 • Purifikace a detekce proteinů
 • Buněčné kultury a transfekční činidlalogo
 • Protilátky

Katalog Transgen Biotech