Biomiga

Biomiga, Inc. nabízí široké spektrum výrobků pro buněčnou a molekulární biologii a nepřeberné množství izolačních kitů z různých biologických materiálů (krev, tkáňe, viry, bakterie, hmyz, houby, půda a jiné) a speciální izolační kity jako například virové izolační kity (Adenovirus, Lentivirus, Retrovirus, HCV), M13 ss DNA izolační kity, izolace vysokokapacitních vektorů či ednA+strains izolace.

Produkty a služby:

  • DNA a RNA izolační kity
  • PCR a RT-PCR reagencie
  • Protilátky
  • Pufryindex_4_01
  • Rekombinantní proteiny
  • Kompetentní buňky
  • Buněčné kultury