ABM

Applied Biological Materials (ABM) Inc. nabízí širokou škálu produktů pro molekulární a buněčnou biologii. V současné době zastupuje naše firma divizi PRC produktů a růstových faktorů.

Produkty a služby:

  • DNA polymerázy a mastermixy
  • Individuální reakční mixy
  • RT-PCR
  • qPCR
  • DNA markerystats
  • SafeView™ DNA vizualizace
  • Růstové faktory a cytokiny